Wykonujemy zlecenia na:

 • Mapy do celów projektowych(tradycyjne i numeryczne)
 • Inwentaryzacje powykonawcze (budynków, przyłączy: wody, kanalizacji, gazu, energetycznych, telekomunikacyjnych)
 • Wytyczania budynków, działek, przyłączy
 • Podział nieruchomości
 • Mapy do zasiedzenia
 • Wznowienia znaków granicznych
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i drogowych
 • Inne nietypowe prace geodezyjne