Dron

W naszej pracy często wykorzystujemy drona geodezyjnego.

Dzięki dronowi w łatwy sposób możemy robić między innymi ortofotomapy, czyli mapy fotograficzne terenów.

Drony pozwalaną na powierzchniowa ocenę ukształtowania terenu oraz zjawisk widocznych na powierzchni ziemi. Co ważne, pozwala to na wstępną ocenę budowy podłoża na danym terenie oraz wysnucie wniosków dotyczących przeznaczenia inwestycyjnego określonego terenu.  Zdjęcia wykonywane dronem pozwalają na prowadzenie obserwacji zagęszczenia urbanizacyjnego terenu, jak również określenia przydatności terenu pod cele mieszkalne lub inwestycyjne. Dzięki zdjęciom wykonywanym podczas lotu, można ocenić występowanie obszarów bagiennych, wód powierzchniowych czy istotnych uskoków terenu, generujących określone kroki w zakresie dalszych prac geodezyjnych na danym terenie. Co więcej, to niezastąpiona pomoc dla geodety w terenie trudnym i niedostępnym, gdzie istnieje potrzeba określenia warunków sytuacyjno- wysokościowych.

Leave a Reply